Startside                                               Her laver jeg en kronologisk rækkefølge af mit to års projekt om at få en pavillon i min have.

 Om Henrik                                              Efter at have kigget på pavilloner gennem flere år fandt jeg min nuværende pavillon i Ingstrup,

Interesser                                               Som ligger lidt syd for Løkken. Firmaet der har lavet pavillonen er http://www.khp-vinduer.dk/

Løkken                                                Var heldig at få min pavillon i maghoni som matcher mine vinduer i huset.

Norge                                                 De fleste pavilloner laves i helt hvidt.

Grønland                                                 Fik i samarbejde med indehaver kurt HP lavet enkelte ændringer, bla. 2 ekstra vinduer.

Fotosafari                                                 Har brugt pavillonen rigtig meget, også om vinteren da den dels er meget fint isoleret,

Vitser og sjov                                                 og nu er der indlagt strøm og dermed el-varme.

Gæstebog                                                 Det seneste skud på pavillon.stammen er en terrasse der nu er lavet, også af  http://www.khp-vinduer.dk/

Kontakt mig                                                  Håber du når godt igennem billed historien, hvor hele projektet brskrives.

pavillon

 ´ 

De første spadestik til soklen er lavet, og venter nu på beton.                            Betonkanon rækker 14 meter ind over hækken, og fylder soklen med

                                                                                                                          beton.

 

Fuld fart på arbejdet, sokkelsten er kørt i stilling.                                              Betonen rystes professionelt på plads hele vejen rundt.

 

Sokkelstenene skæres, så de ti kanter på pavillonen kommer til at passe.          Så er sokkel-faconen ved at vise sig. 10 kanter, og støtterne i midten er

                    på vej

 

Så har vi soklen, pudset og klar. Læg mærke til luftkanalerne i hver side.          Membran lagt på med tjære og tagpap, og 15 cm.isolerig alene i soklen

Imens alt dette kom på plads, blev pavillonen fremstillet i Ingstrup, lige syd for Løkken, hos :  http://www.khp-vinduer.dk

Nedenfor er jeg ude på værkstedet og give min nye pavillon olie inden den skal fragtes ud på blokvogn til nye sokkel.

 

  

En halvfærdig pavillon klar til den første olie ..                                                Her fremgår tydeligt hvort meget olien betyder

 

 

 

  

Spændingen vokser, nu er blokvognen her med pavillonen i det fjerne....          UPS!!   så kom pavillonen hoppende over hækken. Kranen styres fra

                                                                                                                 haven, mens blokvognen står 15 meter på den anden side af hegnet til  vejen.

 

  

Vognmanden i de røde bukser styrer slagets gang, mens bygmester Kurt fra     Pavillonen sikkert på plads, og trosserne slippes inden ankerne skrues http://www.khp-vinduer.dk styrer pavillonen sikkert på plads.                            fast i soklen på pavillonen.

 

 

 Så er pavillonen på plads og trappen etableret af sokkelsten der har været        Solsorten kommer tæt på trappen til pavillonen. Billedet taget med

                                                                                                                           mobiltelefon, uden zoom, og uden  snyd :-)

brugt under sommerhuset i Furreby i 46 år.    

 

 

En lang rende skulle graves til det rør hvor kabler til strøm, TV og internet skulle ligge i. Samtidig blev der lavet udendørsstrøm til brug når jeg klipper hæk og andet. Michael stod med professionel indstilling for installationerne. Nå han laver tingene er alt super færdigt og brugbart.

****************************************************************************************************************************

Dette var hertil jeg kom i forår 2010, og fortsættelsen kommer så tidligt forår 2012. Terrassen blev startet 29. marts og sluttet 3 dage senere.

Inden terrassen kunne bygges, skulle der graves ud og forberedes....her er det der skete fra udgravningen til det færdige resultat.

*****************************************************************************************************************************

 

 

Der graves dybt, da højden til terrassen ellers bliver for stor.                        Den venstre side skulle også skrælles noget. Trappen holder stand endnu.

 

 

  

Så er der klar til understellet, der er ikke gravet under soklen, og det er   Så er de første strøer lagt i beton, som holder det nederste fast. Det tørrer til

niveau forskellen der viser sig på soklen.                                                   næste dag.

 

  

Der arbejdes med næste lag, og faconen tegner sig. der arbejdes videre.  Så er tingene helt i vatter...Kurt bruger vatterpas med fast boble  :-)